Sociaal jaarverslag Deltion College

Het Deltion College brengt elk jaar een sociaal jaarverslag uit, waarin de medewerkers centraal staan. Een jaaroverzicht op een bescheiden formaat. Gedrukt op Cocoon, een papiersoort voor 100% gemaakt uit ingezameld afvalpapier. En voor wie écht van feiten en cijfers houdt: aan de binnenzijde van het uit te klappen omslag zijn tabellen en figuren verborgen. SAMEN MET… tekst: Lydia Lijkendijk | fotografie: Margreet Vloon | Drukwerk: Allprint