Lesboeken Thiememeulenhoff

Basisontwerp en vormgeving van twee leeropdrachtenboeken voor de onderbouw van havo en vwo. In het ontwerp heb ik veel aandacht besteed aan leesbaarheid, gericht op de verschillende doelgroepen. Heldere typografie en een duidelijke visuele structuur maken de leerstof toegankelijk. SAMEN MET… basisontwerp i.s.m. HollandseWerken