Identiteit Project E-Depot

Ontwikkeling van logo en identiteit voor het Project E-Depot. Een onderzoek naar het duurzaam toegankelijk maken van digitale overheidsinformatie. Vormgeving van discussienota en eindrapportage, opgeleverd als interactieve pdf.