Identiteit Openbaar Onderwijs Zwolle

Het nieuwe logo van OOZ, een overkoepelend orgaan voor 41 scholen in primair, voortgezet en speciaal onderwijs, vormt de basis van de nieuwe identiteit. De boodschap is helder: leren kent geen grenzen. Vandaar de doorlopende lijn in het logo en een netwerk van routes in de doorvertaling naar diverse uitingen. Voor de ontwikkeling van herkenbare en consistente communicatiemiddelen, maakten we een huisstijlhandleiding en stelden we richtlijnen op voor de bij OOZ aangesloten scholen. SAMEN MET… strategie en communicatie: Ineziatief | ontwerp i.s.m. HollandseWerken en Laurien Stam | webdesign: Liters

In de stijlgids staan richtlijnen voor het gebruik van typografie, kleurgebruik, etc. en endorsed toepassing voor de bij OOZ aangesloten scholen.
De HR-koers van OOZ samengevat in de vorm van een landkaart. Samen met een set inspiratiekaarten – gebundeld in een wikkel – is deze naar alle medewerkers gegaan.